UM Home | Faculties, Academies, Institutes & Centres | Home
MENGENAI PUSAT KAJIAN KECEMERLANGAN MELAYU

 

Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu (PKKM) Universiti Malaya ditubuhkan pada 13 Februari 2012,atas inisiatif Ybhg. Tan Sri Profesor Dr Ghauth Jasmon, Naib Canselor Universiti Malaya untuk menjalankan kajian secara mendalam tentang pelbagai masalah dan cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Melayu pada masa kini.

 

Walaupun pada hakikatnya masyarakat Melayu telah berjaya dalam hampir semua bidang, khususnya dalambidang pendidikan, dan ekonomi, tetapi laporan-laporan yang ada menunjukkan bahawa tahap pencapaian mereka masih rendah. PKKM akan menjalankan penyelidikan bagi mencari punca sebenar kepada masalah pembangunan yang dihadapi oleh orang Melayu. Hanya dengan merujuk kepada dapatan kajian terhadap masalah-masalah pembangunan berkenaan barulah dapat dicadangkan langkah-langkah praktis ke arah penyelesaianya ..Maklumat Lanjut

 

 

 

 

CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2017 Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://www.um.edu.my