UM Home | Faculties, Academies, Institutes & Centres | Home | Penyelidikan | Pendidikan

Pendidikan


 

PKKM telah menjalankan penyelidikan dalam 5 bidang utama, iaitu Bidang Ekonomi, Bidang Agama, Bidang Isu Sosial, Bidang Pendidikan dan Bidang Pengetahuan Pribumi. Kebanyakan kajian yang dijalankan di bawah projek penyelidikan bidang pendidikan PKKM adalah berkaitan dengan isu-isu pendidikan dalam kalangan masyarakat Melayu sama ada di Bandar mahupun luar Bandar. Berikut merupakan senarai kajian yang dijalankan di PKKM dalam bidang pendidikan.

 
     
BIL TAJUK/TEMPOH PENYELIDIK
1)

Tahap Resilensi Para Pelajar Di Universiti Malaya

(fasa 1 : Jun 2013 -Nov 2013)

(fasa 2: Feb 2014 - Ogos 2014)

Dr. Zuraidah Abdullah

     
2)

Perbandingan Budaya Pembelajaran Sains Di Sekolah Rendah Kebangsaan dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina dan Tamil)

(Mac 2014 -Mac 2015)

Dr. Rose Amnah Abd. Rauf
     
3)

Addressing the Educational Needs of Malay Children in Foster Care Exploratory Study

( Mac 2014 – Okt 2014 )

Prof. Madya Dr. Jariah Mohd Jan
     
4)

Kurikulum Pendidikan Islam Dalam KBSM sebagai Pemangkin Pembangunan Sahsiah Pelajar

(Ogos 2014 -Feb 2015)

Dr. Fakhrul Adabi Abdul Kadir
     
8)

Peningkatan Prestasi Murid Melayu Melalui Pemerkasaan Sekolah Kebangsaan

(Ogos 2014 - Ogos 2015

Dr. Zulkifli A. Manaf
     
9)

Sistem Sokongan dalam Pendidikan di Peringkat Sekolah Menengah. Kajian Kes: Yong Peng, Johor.

(2014)

(Projek Latihan Ilmiah PKKM) Nur Zafira Mohd Zaki
     
10)

Projek Penyelidikan Khas Naib Canselor: Projek Penyelidikan (SLAB/SLAI) – “Kajian Tentang Kemajuan & Pencapaian Calon dalam Tempoh Masa yang Ditetapkan”

(2014)

Dato’ Dr. Yaacob Harun
     
11)

Penilaian Aspirasi Kualiti Dan Akses Pendidikan Pra-Sekolah Di Kampung Tradisional Di Malaysia

(2015)

Dr. Ahmad Zabidi Abd Razak
     
12)

Pemerkasaan Sekolah Kebangsaan di Malaysia melalui Komuniti Pembelajaran Profesional.

(2015)

Dr. Zulkifli A. Manaf
     
     
CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2017 Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://www.um.edu.my