UM Home | Faculties, Academies, Institutes & Centres | Home | Penyelidikan | Isu Sosial

Isu Sosial


 

Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu telah menjalankan projek penyelidikan dalam 5 bidang utama iaitu Bidang Ekonomi, Bidang Isu Sosial, Bidang Agama, Bidang Pendidikan, dan Bidang Pengetahuan Pribumi. Penyelidikan yang dijalankan dalam bidang Isu Sosial di PKKM adalah berlatar-belakangkan permasalahan dan isu-isu yang berkaitan kehidupan masyarakat Melayu bandar dari pelbagai sudut.

 
     
BIL TAJUK/TEMPOH PENYELIDIK
1)

Perbandaran Orang Melayu – Pemantapan Semula Setinggan Kajian Adaptasi dan Kualiti Hidup Masyarakat Melayu di Flat Abdullah hukum dan PPR Kampung Limau

(Feb 2014 – Jan 2015 )

Dr. Mariney Yusoff

 

     
2)

Penilaian Komuniti Melayu Bandar Pasca Pembangunan Semula Melalui Kerangka Model Kesejahteraan

(Julai 2014 – Julai 2015)

Prof. Madya Dr. Melasutra Md Dali
 
 
 
3)

Perubahan Pola Demografi Masyarakat Melayu Bandar dalm Cabaran Transformasi Pembandaran

(Ogos 2014 – Ogos 2015)

Dr. Syed Abdul Razak Syed Mahadi
     
4)

Penggunaan Kandungan Media dan Pembentukan Idea Melayu dalam Kalangan Belia di Malaysia

(Julai 2014-Jun 2014)

Dr. Md Azalanshah Md Syed
     
5)

Atribut Orang Melayu

(Ogos 2014 – Ogos 2015)

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Wan Rafaei Wan Abdul Rahman
     
6)

Persepsi Kualiti Hidup Dalam kalangan Masyarakat melayu di Program perumahan Rakyat

(April 2015 -Dis 2015)

Prof. Emeritus Dato' Dr. Wan Rafaei Wan Abdul Rahman
     
7)

Komponen Kualiti Hidup Sosial dan Ekonomi Masyarakat di PPR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

(April 2015 - Dis 2015)

Dr. Mariney Mohd Yusoff
8)

Impak Pemberian insentif ekonomi kepada penduduk di PPR terhadap penilaian kualiti hidup

(April 2015 -Dis 2015)

Dr. Saripah Osman
     
9)

Peranan dan Sumbangan Orang Melayu dalam Penubuhan Universiti Malaya

(2014)

Prof. Madya Dr. Zulkanain Abdul Rahman
     
10)

Atribut Melayu di Kalangan Pelajar Sekolah : MRSM

( 2015 )

Prof. Emeritus Dato' Dr. Wan Rafaei Wan Abdul Rahman
     
11)

Indeks Kesejahteraan Orang Melayu Di Selangor Dari Perspektif Ruangan

(Okt 2016-Okt 2017)

Profesor Madya Dr. Rosmadi Fauzi
     
12)

Pengaruh Teknologi Media Digital dalam Kehidupan Golongan Muda Melayu Bandar

(Okt 2016-Okt 2017)

Dr. Siti Ezaleila Mustafa
     
13)

Pengaruh & Ancaman Isu-Isu Sosial dalam Pembentukan Identiti Remaja Melayu Bandar

(Okt 2016-Okt 2017)

Dr. Rosila Bee Mohd Hussain
     
14)

Kegelisahan Dan Kerisauan Masyarakat Melayu Terhadap Isu-Isu Sosial Sebelum 1945 Berdasarkan Akhbar-Akhbar Melayu.

(Okt 2016-Okt 2017)

Prof. Madya Dr. Zulkanain Abdul Rahman
     
     
     
CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2017 Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://www.um.edu.my