UM Home | Faculties, Academies, Institutes & Centres | Home | Penyelidikan | Ekonomi

Ekonomi


 

PKKM telah menjalankan penyelidikan dalam 5 bidang utama, iaitu Bidang Ekonomi, Bidang Agama, Bidang Isu Sosial, Bidang Pendidikan dan Bidang Pengetahuan Pribumi. Kebanyakan kajian yang dijalankan dalam bidang ekonomi di PKKM adalah bertujuan untuk mengkaji isu-isu berkaitan ekonomi masyarakat Melayu. Berikut merupakan senarai kajian yang dijalankan di PKKM dalam bidang ekonomi.

 
     
BIL TAJUK/TEMPOH PENYELIDIK
1)

Membangunkan Usahawan Bumiputera melalui Inovasi Produk dan Jaringan

(Oktober 2013 – Januari 2014)

Prof. Madya Dr. Fatimah Kari

 

     
2)

Determinant of SME Internationalization : Comparing Bumi and Non Bumi Entrepreneurs

(Mei 2013 – Nov 2013)

Prof. Madya Dr. Aida Idris
 
 
 
3)
 

Pementoran Usahawan Industri Kecil & Sederhana (IKS) Bumiputera

(Mei 2013 – Nov2013)

Dr. Ali Boerhannoeddin
     
4)

Sektor Ekonomi Informal Dalam Kalangan Masyarakat Melayu : Kajian Terhdap Pengurusan Jaringan Masyarakat

(Ogos 2014 - Ogos 2015)

Dato' Dr. Yaacob Harun
     
5)

Pengurusan Perniagaan dalam Kalangan Peniaga Kecil Melayu di Ayer Hitam Batu Pahat, Johor

(2014)

(Projek Latihan Ilmiah PKKM) Nurul Jannah Bukhari
     
6)

Impak Pemberian insentif ekonomi kepada penduduk di PPR terhadap penilaian kualiti hidup

(2015)

Dr. Saripah Osman
     
7)

Budaya Pengguna masyarakat Melayu Bandar (2015)

Dato’ Dr. Yaacob Harun
     
8) Projek Penyelidikan Impak Budaya, Sosial dan Personal terhadap Corak Perbelanjaan Melayu Bandar (2016) Dr. Kim Keum Hyun
CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2017 Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://www.um.edu.my