UM Home | Faculties, Academies, Institutes & Centres | Home | Penyelidikan | Agama

Agama


 

Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu telah menjalankan projek penyelidikan dalam 5 bidang utama iaitu Bidang Ekonomi, Bidang Isu Sosial, Bidang Agama, Bidang Pendidikan, dan Bidang Pengetahuan Pribumi. Penyelidikan yang dijalankan dalam bidang Agama di PKKM adalah berlatar-belakangkan isu-isu yang berkaitan kehidupan masyarakat Melayu dari sudut agama.

 
     
BIL TAJUK/TEMPOH PENYELIDIK
1)

Penerimaan Masyarakat Melayu Terhadap Peranti Perubatan Halal di Malaysia : Isu, Cabaran dan Masa Depan

( Jun 2013 – November 2013 )

Dr. Mohd Zufri Mamat

 

     
2)

Peranan Pihak Berkuasa Agama, Sumbangan dan Impaknya kepada Perubahan Pemikiran Muslim Melayu di Malaysia

(Oktober 2013 - Sept 2014 )

Prof. Madya Dr. Wan Zailan Kamaruddin
 
 
 
CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2017 Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://www.um.edu.my