UM Home | Faculties, Academies, Institutes & Centres | Home | Penerbitan | Laporan Penyelidikan

Laporan Penyelidikan

LAPORAN PENYELIDIKAN

Laporan penyelidikan merupakan satu laporan penuh projek penyelidikan yang dipilih/mendapat tajaan oleh PKKM untuk diedarkan kepada umum bagi mengetengahkan dapatan hasil kajian dan cadangan-cadangan yang disarankan di dalam laporan berkenaan. Antara laporan penyelidikan yang telah terhasil di bawah terbitan PKKM ialah :

     

Mentoring Usahawan IKS Bumiputera oleh Ali Boerhannoeddin & Khairul Azlan Ahmad.

  Ponteng Sekolah di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah oleh Zahari Ishak
Dr Ali
 
Dr Zahri

 

   
     

 

   
CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2017 Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://www.um.edu.my