UM Home | Faculties, Academies, Institutes & Centres | Home | Penerbitan | Jurnal

Jurnal

JURNAL
Jurnal merujuk kepada terbitan atau majalah berkala yang membincangkan tentang sesuatu perkara atau bidang yang khusus. PKKM akan menerbitkan jurnal secara berkala tahunan yang akan membincangkan tema khusus berkenaan keperluan masyarakat Melayu.

 JURNAL - MERCU (JILID 1)
 
 Disember 2014
 
   
 
   
CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2017 Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://www.um.edu.my