UM Home | Faculties, Academies, Institutes & Centres | Home | Kegiatan | Simposium

Simposium


 

Simposium secara dasarnya ialah pembentangan kertas kerja dan poster yang dibentangkan oleh pensyarah, penyelidik atau pelajar yang pakar dalam bidang tertentu berkenaan perkara/aspek yang ditentukan untuk disampaikan kepada masyarakat umum. PKKM telah menjalankan beberapa simposium yang disampaikan oleh pensyarah, penyelidik atau pelajar dari dalam dan luar universiti berkenaan aspek/isu berkaitan bidang kepakaran masing-masing. Senarai berikut adalah simposium yang telah dianjurkan oleh PKKM :

 
     

TAHUN 2015
1)
Simposium Epistemologi Melayu (15 April 2015)
 
2)
Simposium Melayu Bandar (12 Ogos 2015)
 
3)
Simposium Perjuangan Memperkasakan Pendidikan Melayu (22 Oktober 2015)
 
CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2017 Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://www.um.edu.my