UM Home | Faculties, Academies, Institutes & Centres | Home | Kegiatan | Sesi Perbincangan

Sesi Perbincangan


 

Sesi Perbincangan kerap diadakan di PKKM bagi membincangkan perkara-perkara yang bersangkutan dengan penyelidikan bagi 5 bidang utama PKKM. Sesi perbincangan diadakan untuk mendapatkan kata putus bagi sesetengah perkara dan menghimpunkan idea dan maklumat yang boleh dikongsikan semasa sesi berjalan. Ini adalah bertujuan untuk menambah baik sesuatu projek penyelidikan tersebut. Antara sesi perbincangan yang telah dijalankan oleh PKKM adalah seperti berikut :

 
     
TAHUN 2016
1) Perbincangan menandatangani MoU dengan Yayasan Damai Sejahtera Malaysia (18 Jan 2016)  
2) Perbincangan penyelidikan SLAB dengan penyelidik (8 Apr 2016)  
3) Perbincangan penyelidikan PKKM dengan Felo Penyelidik Bersekutu PKKM (21 Julai 2016)  
4) Perbincangan penyelidikan Kebolehpasaran Graduan Melayu (18 Ogos 2016)  
5) Perbincangan penyelidikan Kajian Harta Pusaka Melayu (19 Ogos 2016)  
     
TAHUN 2015
1) Perbincangan Penyelidikan Prof. Emeritus Dr. Muhammad Hj. Salleh – Falsafah Kebijaksanaan Melayu (13 Jan 2015)  
     
TAHUN 2014
1)
Sesi Perbincangan Penyelidikan Bidang Pendidikan -SLAB/SLAI (14 Feb 2014)  
2
Sesi Perbincangan Penyelidikan Isu Sosial (25 Feb 2014)  
3)
Sesi Perbincangan Penyelidikan Bidang Pendidikan - SLAB/SLAI (26 Feb 2014)  
4) Sesi Perbincnagan Penyelidikan Bidang Ekonomi- Informal Sektor' (27 Feb 2014)  
5) Sesi Perbincangan Penyelidikan Bidang Agama (24 Mac 2014)  
6) Sesi Perbicangan Penyelidikan Bidang Pendidikan - SLAB/SLAI (7 Mac 2014)  
7) Sesi Perbincangan Penyelidikan Bidang Pengetahuan Pribumi (16 April 2014)  
8) Sesi Perbincangan Pendidikan Isu Sosial ' Melayu Bandar' ( 24 April 2014)  
9) Sesi Perbincnagan Penyelidikan Agama (19 Mei 2014)  
10) Sesi Perbincangan Penyelidikan Ekonomi - Budaya Kemiskinan (6 Jun 2014)  
11) Sesi Perbincangan Ekonomi - Informal Sektor (25 Jun 2014)  
     
TAHUN 2013
1)
Sesi Perbincangan Penyelidikan Pengetahuan Pribumi (17 Januari 2013)
 
2
Sesi Perbincangan Penyelidikan Agama PKKM -IKIM (4 Februari 2013)
 
3)
Sesi Perbincangan Ekonomi : Pembetulan Penulisan Laporan Penyelidikan (8 Februari 2013)
 
4) Sesi Perbincangan Penyelidikan " pengetahuan Pribumi" (14 Februari 2013)  
5) Sesi Perbincangan Penyelidikan Agama PKKM - IKIM (18 Februari 2013)  
6) Sesi Perbincangan Isu Sosial (21 Februari 2013)  
7) Sesi Perbincangan Pengetahuan Pribumi (7 Mac 2013)  
8) Sesi Perbincangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (7 Mac 2013)  
9) Sesi Perbincangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (11 Mac 2013)  
10) Sesi Perbincangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (14 Mac 2013)  
11) Sesi Perbincangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (2 April 2013)  
12) Sesi Perbincangan Ekonomi Melayu (26 April 2013)  
     
TAHUN 2012
1)
Perbincangan Meja Bulat "Brainstorming Sesi Satu" merujuk kepada isu-isu Pendidikan. Ekonomi dan
 
 
Agama (19 April 2012)
 
2)
Perbincangan sumbang saran Persidangan "Psyche malay" (17 Mei 2012)
 
3) Perbincangan Penyelidikan (Bidang Pendidikan) (19 Julai 2012)  
4) Perbincangan Penyelidikan (Bidang Agama) 'Mengkajia sejauhmana Agama Sebagai Pendorong Kemada kemajuan Ummah" (2 Ogos 2012)  
5) Perbincangan Penyelidikan "Pengetahuan Pribumi" (6 Ogos 2012)  
6) Perbincangan Projek Penyelidikan : Bidang Ekonomi dan isu Sosial (13 September 2012)  
     
CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2017 Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://www.um.edu.my