UM Home | Faculties, Academies, Institutes & Centres | Home | Kegiatan | Kuliah Umum

Kuliah Umum


 

Kuliah umum secara dasarnya ialah syarahan umum yang disampaikan oleh pensyarah atau pakar bidang tertentu berkenaan perkara/aspek syarahan ilmiah untuk disampaikan kepada masyarakat umum. PKKM telah menjalankan beberapa sesi Kuliah umum yang disampaikan oleh tokoh-tokoh terkemuka dari dalam dan luar negara berkenaan aspek/isu berkaitan bidang kepakaran masing-masing. Senarai berikut adalah sesi kuliah umum yang telah dianjurkan oleh PKKM :

 
     

TAHUN 2015
1)
Kuliah Umum Bidang Ekonomi : “Waqaf Korporat Benteng Ekonomi Melayu dan Umat Islam” disampaikan oleh Tan Sri Muhammad Ali Hashim, presiden DPIM (24 Mac 2015)
 
2)
Kuliah Umum Bidang Isu Sosial :“Perubahan Epistemologi Melayu Kini” disampaikan oleh Prof Datuk Dr. Zainal Kling (10 Jun 2015)
 
3)
Ceramah Umum “Kaedah Penyediaan Kertas Cadangan Penyelidikan Berkualiti” oleh Dr. Zulkifli A. Manaf (15 Oktober 2015)
 
4)
Ceramah Umum “Are Western Psychology Model Universal?” oleh Prof. Emeritus Dato’ Dr. Wan Rafaei Abdul Rahman(19 November 2015)
 
TAHUN 2014
1)
 
2) Kuliah Umum Profesor Tan Sri Dato' Dr. Dzulkifli Abdul Razak ( 28 Oktober 2014)  
3)
Ceramah Khas Indigenous Research Methodology oleh Prof. Emeritus Dato’ Dr. Wan Rafaei Abdul Rahman (19 Jun 2014
 
 
 
 
 
 
 
TAHUN 2013
1)
 
2) Kuliah Umum Dato' Haji Nik Mustapha Hj. Nik Hassan (11 April 2013)  
3)
 
TAHUN 2012
1)
Ceramah PKKM : Prof. Emeritus Dr. Clive Kessler (14 Ogos 2012
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2017 Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://www.um.edu.my