UM Home | Faculties, Academies, Institutes & Centres | Home | Kegiatan | Forum

Forum


 

Forum merupakan satu sesi percambahan ilmu yang melibatkan beberapa ahli panel yang terdiri daripada pakar sesuatu bidang yang ingin dibentangkan. Antara aktiviti Forum yang telah dijalankan PKKM antaranya ialah :

 
     
TAHUN 2014
1)
 
2)
 
TAHUN 2013
1)
Forum Melayu, Islam dan Ekonomi ( 14 januari 2013)
 
 
 
 
TAHUN 2012
1)
Forum Industri Budaya oleh Dr. Patricia Matusky (25 Oktober 2012)
 
 
 
 
     
CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2017 Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://www.um.edu.my