UM Home | Faculties, Academies, Institutes & Centres | Home | Kegiatan | Bengkel

Bengkel


 

Sesi bengkel adalah satu sesi perbincangan berkelompok yang membincangkan tentang sesuatu bidang atau membahaskan sesuatu isu/masalah dan seterusnya mencari jalan penyelesaiannya. Sesi Bengkel di PKKM diadakan mengikut 5 bidang utama di bawah pentadbiran PKKM iaitu bidang Ekonomi, Isu Sosial, Pendidikan, Agama dan Kebijaksanaan Pribumi.

Berikut merupakan senarai aktiviti bengkel yang telah diadakan oleh PKKM :

 
     

TAHUN 2016
1) Bengkel Pembentangan Proposal Projek Penyelidikan • Kegelisahan Dan Kerisauan Masyarakat Melayu Terhadap Isu-Isu Sosial Sebelum 1945 Berdasarkan Akhbar-Akhbar Melayu. • Indeks Kesejahteraan Orang Melayu Di Selangor Dari Perspektif Ruangan • Pengaruh Teknologi Media Digital Dalam Kehidupan Golongan Muda Melayu Bandar • Pengaruh Dan Ancaman Isu-Isu Sosial Dalam Pembentukan Identiti Remaja Melayu Bandar (21 Sept 2016)  
2)
Bengkel Pembentangan Proposal Projek Penyelidikan • Kajian Warisan Maritim Melayu tentang Sejarah Perkapalan dan Perdagangan Maritim (26 Sept 2016  
3) Bengkel Penyelidikan alat pengukuran ‘Repertori Grid’ (26 Okt 2016)  
4) Bengkel Pembentangan Cadangan Penyelidikan Dr. Fatimah Kari  
5) Bengkel Penyelidikan alat pengukuran ‘Repertori Grid 2 (Praktikal) (7 Dis 2016)  
6) Bengkel Pembentangan Laporan Kemajuan Penyelidikan  
     
     
TAHUN 2015
1)
Bengkel Penyelidikan Isu Sosial – topik penyelidikan Melayu Bandar ( 23 Jan 2015)  
2)
Pembentangan Penyelidikan Prof. Emeritus Dr. Muhammad Hj. Salleh – Falsafah Kebijaksanaan Melayu (13 Jan 2015)  
3)
Pembentangan Hasil Penyelidikan Prof. Madya Dr. Jariah Mohd Jan – Addressing Educational Need of Malay Children in Foster Care( 20 Jan 2015)  
4)
Bengkel Penyelidikan bidang ekonomi Melayu ( 27 Jan 2015)  
5)
Bengkel Penyelidikan Pribumi Melayu (10 Feb 2015)  
6)
Bengkel Penyelidikan bidang pendidikan –jemputan khas Prof. Wahab Alwi (11 Feb 2015)  
7)
Makmal Kelestarian IPTS Bumiputera anjuran kerjasama dengan pihak Kementerian Pengajian Tinggi (Bahagian IPTS) (19 Mac 2015)  
8)
Pembentangan Penyelidikan Dr. Ahmad Zabidi Ishak – Penilaian Aspirasi Kualiti Dan Akses Pendidikan Pra-Sekolah Di Kampung Tradisional Di Malaysia (9 april 2015)  
9)
Bengkel Penyelidikan – Indigeneous Methodology in Research oleh Dr. Tamasailau Suanii Sauli, Victoria University of Wellington (16 April 2015)  
10)
Bengkel High Impact Research – Indeks Kefahaman Agama dalam Kalangan Masyarakat Melayu (18 Mei 2015)  
11)
Bengkel Penyelidikan bidang pendidikan –cetusan idea penyelidikan oleh Prof Saedah Siraj dan Prof Emeritus Dato’ Dr. Isahak Haron (26 Mei 2015)  
12)
Bengkel Penyelidikan bidang Kefahaman Agama – Pengurusan dan Kefahaman Zakat dalam Kalangan Melayu(28 Mei 2015)  
13)
Bengkel Pembentangan Penyelidikan oleh kumpulan penyelidikan kajian Melayu Bandar di Projek Perumahan Rakyat (Prof Emeritus Dato’ Dr. Wan Rafaei Abdul Rahman, Dr. Mariney Mohd Yusoff, Dr. Saripah Osman & Prof Madya Dr. Rosmadi Fauzi) (8 Jun 2015)  
14)
Bengkel Pembentangan Hasil Penyelidikan oleh Prof Madya Dr. Salleh Aman(17 Jun 2015)  
15)
Bengkel Pembentangan Hasil Penyelidikan SLAB/SLAI – kepada kalangan penyelidik (29 Julai 2015)  
16)
Bengkel Pemantapan Penerbitan Jurnal Berimpak Tinggi – oleh Prof. Madya Dr. Roosfa Hashim.(28 Ogos 2015)  
17)
Bengkel pembentangan Penyelidikan SLAB/SLAI – kepada Naib Canselor(8 Sept 2015)  
18)
Bengkel Perbincangan Penyelidikan Bidang Kesenian Melayu– Dr. Maizira Abd Majid dan Dr. Azalanshah Md Syed (15 Sept 2015)  
19)
Bengkel Perbincangan Penyelidikan Modal Sosial & Pendidikan kali ke-1(12 Nov 2015)  
20)
Bengkel Perbincangan Penyelidikan Modal Sosial & Pendidikan kali ke-2(18 Nov 2015)  
TAHUN 2014
1)
Bengkel Penyelidikan Ekonomi - 'Informal Sektor' ( 10 April 2014)  
2)
Bengkel Penyelidikan Isu Sosial - Pembentangan Penyelidikan ( 19 Jun 2014)  
3)
Bengkel Penyelidikan Isu Sosial - ' Epistemologi Melayu' ( 25 Jun 2014)  
4) Bengkel Penyelidikan Isu Sosial -' Keluarga Melayu Bandar' (21 Ogos 2014)  
5) Bengkel Penyelidikan Ekonomi ' Isu-su Ekonomi Melayu (27 Ogos 2014)  
6) Bengkel Penyelidikan Agama - ' Pengurusan Zakat' (3 Oktober 2014)  
     
     
TAHUN 2013
1)
Bengkel Pembentangan Isu Sosial : Perbandaran orang Melayu (21 Feb 2013)  
2)
Bengkel Ekonomi : Dr. Ali Boerhennoeddin dan Dr. Aida Idris (8 Mac 2013)
 
3)
Bengkel Pembentangan Isu Sosial : Penilaian Proposal Penyelidikan Dr. Aziz Shafie (9 April 2013)
 
4) Bengkel Pembentangan Agama Dr. Maisarah Hasbullah dan Prof. Datin Azizan ( 8 April 2013)  
5) Bengkel Pembentangan Pendidikan Dr. Zuraidah Abdullah dan Encik Norjoharuddin (12 April 2013)  
6) Bengkel Ekonomi Melayu ( 8 Oktober 2013)  
7) Bengkel Isu Sosial jaringan bersama agensi JKM,LPPKN (29 Oktober 2013)  
     
TAHUN 2012
1)
Bengkel Penyelidikan Bidang Ekonomi (28 September 2012)
 
2)
Bengkel Penyelidikan Bidang Isu Sosial (5 Oktober 2012)
 
3)
Benkel Penyelidikan Bidang Isu Sosial (8 November 2012)
 
     
CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2017 Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://www.um.edu.my