UM Home | Faculties, Academies, Institutes & Centres | Home | Jaringan Hubungan

JARINGAN HUBUNGAN

JARINGAN HUBUNGAN

 

PKKM mengadakan hubungan kerjasama dengan institusi akademik di peringkat nasional dan antarabangsa, badan kerajaan dan bukan-kerajaan, tokoh-tokoh akademik, dan usahawan, dan individu yang secara langsung atau tidak langsung berminat dalam penyelidikan dan kegiatan yang menjurus kepada peningkatan kemajuan masyarakat Melayu. Antara institusi akademik dan badan-badan kerajaan dan bukan-kerajaan yang dikenalpasti bagi tujuan kerjasama dalam penyelidikan dan aktiviti berkaitan termasuk Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Institut Alam dan Tamaddun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia (ATMA), Institut Peradaban Melayu, Universiti Pendidikian Sultan Idris (UPSI), Kursi Pengajian Melayu, Victoria University of Wellington, New Zealand, Dewan Perniagaan Melayu, Gagasan Badan Ekonomi Melayu (GABEM), Majlis Amanah Rakyat (MARA), Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), dan komuniti Hui-Muslim di Yunnan, China.

 
     
 
             
                  

                                       
Akademi Pengajian Melayu
Pusat Dialog Peradaban UM

Kluster Penyelidikan Humanities and Ethics UM

apm.um.edu.my

dialogue.um.edu.my

hne.um.edu.my

     
                
               
    
        
Dewan Bahasa dan Pustaka

Institut kefahaman Islam Malaysia (IKIM)

Victoria University of Wellington (VUW), New Zealand

www.dbp.gov.my
www.ikim.gov.my

www.victoria.ac.nz

     
 
                   
          

Institut Alam dan Tamadun Melayu

Universiti Putra Malaysia
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

www.atma.ukm.my

www.upm.edu.my
www.upsi.edu.my
     
 
 
                     
Amanah Ikhtiar Malaysia
Jabatan Kebajikan Masyarakat
Institut Perguruan Bahasa Melayu Malaysia
www.aim.gov.my
www.jkm.gov.my
www.ipbmm.edu.my
     
      
 
     
                  
Institut Sosial Malaysia
Gagasan Badan Ekonomi Melayu
 Majlis Amanah Rakyat
www.ism.gov.my
                           www.mara.gov.my
CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2017 Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://www.um.edu.my